Класация по области за 14 януари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Литва

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Alytus

-1,08¢

-0,06¢

0,05¢

-1,080

2 +1

Šiauliai

-0,80¢

0,21¢

0,00¢

-0,588

3 -1

Panevėžys

0,07¢

-0,32¢

0,00¢

-0,249

4 +2

Klaipėda

-0,20¢

0,18¢

0,00¢

-0,015

5 =

Kaunas

0,43¢

-0,38¢

0,00¢

0,050

6 +2

Telšiai

-0,21¢

0,41¢

0,00¢

0,194

7 -3

Marijampolė

-0,29¢

0,70¢

-0,18¢

0,235

8 -1

Vilnius

0,24¢

0,01¢

0,01¢

0,256

9 =

Tauragė

0,37¢

1,13¢

0,00¢

1,500

10 =

Utena

0,84¢

1,71¢

0,00¢

2,541


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.