Класация по области за 18 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Литва

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Šiauliai

-0,46¢

-0,52¢

-0,10¢

-1,076

2 =

Marijampolė

0,13¢

-0,83¢

0,12¢

-0,579

3 +3

Telšiai

-0,18¢

-0,08¢

-0,08¢

-0,334

4 -1

Alytus

-0,75¢

0,25¢

0,31¢

-0,184

5 +2

Kaunas

0,14¢

-0,23¢

0,02¢

-0,065

6 -1

Klaipėda

-0,20¢

0,28¢

-0,09¢

-0,012

7 -3

Panevėžys

0,23¢

-0,01¢

-0,06¢

0,165

8 =

Vilnius

0,14¢

0,16¢

-0,00¢

0,305

9 =

Tauragė

-0,39¢

1,29¢

0,00¢

0,900

10 =

Utena

1,09¢

2,22¢

-0,06¢

3,255


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.