Класация по области за 26 март 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Литва

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Marijampolė

-0,06¢

-3,20¢

0,22¢

-3,048

2 -1

Šiauliai

-1,24¢

-1,63¢

-0,12¢

-2,992

3 =

Klaipėda

-0,22¢

-1,42¢

-0,11¢

-1,754

4 +4

Tauragė

1,50¢

-2,51¢

0,00¢

-1,014

5 -1

Alytus

-1,87¢

0,94¢

0,28¢

-0,642

6 -1

Kaunas

0,06¢

-0,48¢

0,03¢

-0,392

7 -1

Telšiai

0,36¢

0,42¢

-0,09¢

0,689

8 +2

Utena

1,04¢

-0,10¢

-0,07¢

0,864

9 -2

Panevėžys

0,32¢

1,22¢

-0,07¢

1,477

10 -1

Vilnius

0,69¢

1,99¢

-0,06¢

2,615


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.