Класация по области за 23 януари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Литва

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Tauragė

-1,79¢

-1,66¢

-0,89¢

-4,330

2 =

Šiauliai

-0,76¢

-1,29¢

-0,34¢

-2,386

3 =

Telšiai

-0,54¢

-0,18¢

-0,08¢

-0,805

4 =

Klaipėda

-0,14¢

-0,16¢

-0,04¢

-0,349

5 =

Kaunas

0,13¢

-0,21¢

-0,02¢

-0,104

6 =

Alytus

-0,68¢

0,84¢

0,09¢

0,249

7 +1

Utena

0,26¢

0,16¢

0,06¢

0,481

8 -1

Vilnius

0,49¢

0,06¢

0,04¢

0,584

9 =

Panevėžys

0,32¢

0,27¢

0,06¢

0,642

10 =

Marijampolė

-0,35¢

1,19¢

0,22¢

1,060


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.