Класация по области за 4 май 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Литва

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Panevėžys

-1,07¢

-0,69¢

-0,37¢

-2,123

2 =

Šiauliai

-0,25¢

-0,99¢

-0,25¢

-1,484

3 =

Marijampolė

-0,94¢

-0,07¢

0,01¢

-0,998

4 =

Vilnius

-0,01¢

-0,27¢

0,05¢

-0,232

5 =

Klaipėda

0,16¢

-0,49¢

0,11¢

-0,218

6 +1

Telšiai

-0,82¢

0,57¢

0,15¢

-0,092

7 -1

Kaunas

0,34¢

0,13¢

0,05¢

0,515

8 +1

Tauragė

1,16¢

0,49¢

-1,02¢

0,632

9 -1

Alytus

-0,11¢

0,38¢

0,75¢

1,024

10 =

Utena

2,09¢

1,45¢

0,41¢

3,950


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.