Класация по области за 5 май 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Литва

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Šiauliai

-0,25¢

-0,96¢

-0,25¢

-1,453

2 -1

Panevėžys

-0,87¢

0,23¢

-0,37¢

-1,008

3 =

Marijampolė

-0,94¢

0,45¢

-0,11¢

-0,608

4 +2

Telšiai

-0,76¢

0,57¢

0,15¢

-0,036

5 =

Klaipėda

0,20¢

-0,35¢

0,11¢

-0,035

6 -2

Vilnius

0,03¢

0,03¢

0,05¢

0,112

7 +1

Tauragė

1,07¢

0,49¢

-1,02¢

0,541

8 +1

Alytus

-0,10¢

-0,03¢

0,75¢

0,624

9 -2

Kaunas

0,35¢

0,33¢

0,05¢

0,720

10 =

Utena

2,09¢

1,53¢

0,41¢

4,032


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.