Класация по области за 11 юни 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Литва

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Šiauliai

-0,97¢

-1,93¢

-0,63¢

-3,522

2 +2

Panevėžys

-0,55¢

-0,82¢

-0,04¢

-1,413

3 =

Klaipėda

-0,39¢

-0,57¢

-0,33¢

-1,284

4 +1

Marijampolė

-0,78¢

-0,53¢

0,21¢

-1,094

5 -3

Tauragė

0,30¢

0,28¢

-1,22¢

-0,640

6 =

Telšiai

0,11¢

0,05¢

-0,19¢

-0,027

7 +1

Kaunas

0,13¢

0,13¢

0,08¢

0,339

8 -1

Vilnius

0,31¢

0,58¢

0,13¢

1,020

9 =

Alytus

0,24¢

1,31¢

0,97¢

2,518

10 =

Utena

1,72¢

1,99¢

0,53¢

4,240


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.