Класация по области за 22 септември 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Литва

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Šiauliai

-1,47¢

-0,40¢

-0,34¢

-2,218

2 +1

Panevėžys

-0,68¢

-0,78¢

-0,54¢

-2,002

3 -1

Marijampolė

-0,39¢

0,09¢

-0,90¢

-1,200

4 =

Klaipėda

-0,28¢

-0,77¢

0,13¢

-0,924

5 +1

Telšiai

-0,22¢

0,23¢

-0,02¢

-0,011

6 -1

Kaunas

0,33¢

-0,19¢

0,12¢

0,257

7 =

Alytus

0,19¢

0,20¢

0,37¢

0,757

8 +1

Tauragė

0,09¢

0,49¢

0,44¢

1,026

9 -1

Vilnius

0,55¢

0,39¢

0,34¢

1,270

10 =

Utena

0,59¢

1,36¢

0,56¢

2,504


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.