Класация по области за 25 ноември 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Литва

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Šiauliai

-1,07¢

-1,26¢

-0,18¢

-2,510

2 =

Panevėžys

-0,83¢

-0,48¢

-0,90¢

-2,209

3 =

Marijampolė

-0,50¢

-0,28¢

-0,90¢

-1,689

4 =

Klaipėda

-0,49¢

-0,79¢

-0,13¢

-1,414

5 +2

Tauragė

0,15¢

-0,19¢

0,31¢

0,275

6 =

Kaunas

0,21¢

0,20¢

0,11¢

0,524

7 +1

Telšiai

0,21¢

0,43¢

0,11¢

0,750

8 +1

Vilnius

0,37¢

0,59¢

0,12¢

1,081

9 -4

Alytus

-0,14¢

0,33¢

1,14¢

1,327

10 =

Utena

1,99¢

2,18¢

0,80¢

4,971


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.