Класация по области за 18 май 2022г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Литва

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +4

Šiauliai

-0,72¢

-2,04¢

-0,37¢

-3,134

2 =

Panevėžys

-1,13¢

-0,52¢

-0,74¢

-2,384

3 +1

Marijampolė

-2,33¢

0,06¢

0,31¢

-1,961

4 -1

Alytus

-2,26¢

0,62¢

-0,02¢

-1,654

5 -4

Telšiai

-0,47¢

-0,84¢

-0,25¢

-1,567

6 =

Klaipėda

0,33¢

-1,60¢

0,26¢

-1,009

7 +1

Tauragė

-2,46¢

1,08¢

0,49¢

-0,893

8 -1

Kaunas

0,64¢

-0,17¢

-0,02¢

0,449

9 =

Vilnius

1,34¢

-0,33¢

0,52¢

1,529

10 =

Utena

2,25¢

1,13¢

0,36¢

3,743


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.