Класация по области за 19 септември 2023г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Литва

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Utena

-0,91¢

-0,66¢

-0,36¢

-1,935

2 -1

Panevėžys

-0,92¢

-0,55¢

-0,46¢

-1,922

3 =

Alytus

-1,03¢

-0,40¢

-0,31¢

-1,740

4 =

Šiauliai

-0,28¢

-0,33¢

-0,61¢

-1,226

5 +1

Kaunas

-0,28¢

-0,22¢

-0,30¢

-0,801

6 -1

Klaipėda

-0,14¢

-0,30¢

-0,26¢

-0,700

7 =

Vilnius

0,24¢

-0,12¢

0,00¢

0,115

8 =

Telšiai

0,17¢

0,29¢

0,03¢

0,494

9 =

Marijampolė

-0,51¢

-1,10¢

2,55¢

0,940

10 =

Tauragė

1,78¢

2,91¢

0,84¢

5,531


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.