Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 3,19 лв. -0,05 3,31 лв. +0.00 1,14 лв. -0,05
Андора 3,21 лв. -0,01 3,15 лв. -0,03
Армения 2,17 лв. +0.00 2,04 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Австрия eu 3,43 лв. +0.00 3,64 лв. -0,03 2,13 лв. +0.00
Беларус 1,47 лв. +0.00 1,47 лв. +0.00 0,79 лв. -0,01
Белгия eu 3,86 лв. +0,09 3,97 лв. -0,06 1,67 лв. -0,08
Босна и Херцеговина 2,95 лв. +0.00 3,17 лв. -0,02 1,66 лв. +0,02
България eu 3,09 лв. +0,01 3,27 лв. +0.00 1,60 лв. +0.00
Хърватия eu 3,25 лв. +0,05 3,54 лв. -0,04 2,01 лв. +0,04
Кипър eu 3,14 лв. +0,02 3,52 лв. -0,01
Чехия eu 3,43 лв. +0,01 3,58 лв. -0,01 1,62 лв. -0,01
Дания eu 4,32 лв. +0,07 3,96 лв. +0.00
Естония eu 3,77 лв. +0,03 3,68 лв. +0.00 1,83 лв. +0,01
Финландия eu 4,45 лв. +0,06 4,42 лв. +0,01
Франция eu 3,74 лв. +0,01 3,75 лв. -0,05 1,71 лв. +0.00
Грузия 2,47 лв. +0.00 2,69 лв. +0.00 1,41 лв. +0.00
Германия eu 4,05 лв. +0,01 4,02 лв. -0,03 2,19 лв. -0,01
Гърция eu 4,27 лв. +0.00 3,71 лв. -0,03 2,22 лв. -0,02
Унгария eu 2,43 лв. -0,03 2,43 лв. -0,03 1,87 лв. -0,04
Исландия 4,10 лв. +0,02 4,13 лв. +0,01
Ирландия eu 3,57 лв. -0,01 3,70 лв. +0.00 1,74 лв. +0.00
Италия eu 3,56 лв. -0,02 3,55 лв. -0,04 1,63 лв. -0,02
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 3,66 лв. +0.00 3,72 лв. -0,03 1,56 лв. -0,02
Литва eu 3,59 лв. +0,08 3,51 лв. -0,03 1,55 лв. +0,01
Люксембург eu 3,57 лв. +0,07 3,51 лв. -0,02 1,66 лв. -0,06
Северна Македония 2,79 лв. +0,02 2,76 лв. -0,06 1,59 лв. -0,01
Малта eu 2,62 лв. -0,02 2,36 лв. -0,02
Молдова 2,84 лв. +0,03 2,70 лв. -0,03 1,65 лв. -0,03
Черна гора 3,18 лв. +0.00 3,27 лв. +0.00 1,74 лв. +0.00
Нидерландия eu 4,22 лв. +0,04 3,73 лв. -0,01 2,36 лв. -0,03
Норвегия 4,66 лв. +0,08 4,35 лв. +0.00 2,54 лв. +0,02
Полша eu 2,85 лв. +0,02 3,12 лв. -0,01 1,53 лв. -0,01
Португалия eu 3,83 лв. +0,01 3,63 лв. -0,06 1,91 лв. -0,04
Румъния eu 3,12 лв. +0,01 3,44 лв. -0,02 1,60 лв. -0,02
Русия 1,47 лв. +0,02 1,53 лв. +0,03 0,66 лв. +0.00
Сърбия 2,98 лв. +0,01 3,34 лв. +0.00 1,81 лв. +0,01
Словакия eu 3,45 лв. -0,02 3,49 лв. -0,02 1,71 лв. +0,01
Словения eu 3,08 лв. -0,12 3,35 лв. -0,15 2,00 лв. -0,08
Испания eu 3,70 лв. -0,01 3,68 лв. -0,04 1,94 лв. -0,02
Швеция eu 4,01 лв. +0,08 4,43 лв. +0,02 2,53 лв. +0.00
Швейцария 3,86 лв. +0,04 4,17 лв. +0.00 1,91 лв. -0,03
Турция 2,67 лв. +0,07 2,68 лв. -0,03 1,34 лв. +0.00
САЩ 2,06 лв. +0.00 2,71 лв. +0.00
Украйна 2,44 лв. +0,07 2,67 лв. +0,02 2,23 лв. +0,10
Великобритания eu 3,75 лв. +0.00 4,08 лв. +0.00 1,76 лв. -0,06