Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,31 лв. +0.00 2,23 лв. +0.00 0,72 лв. +0.00
Андора 2,30 лв. +0.00 1,98 лв. +0.00
Армения 1,37 лв. +0.00 1,31 лв. +0.00 0,59 лв. +0.00
Австрия eu 2,44 лв. -0,01 2,34 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Беларус 1,26 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00 0,65 лв. +0.00
Белгия eu 2,97 лв. +0.00 2,99 лв. -0,01 1,07 лв. -0,01
Босна и Херцеговина 2,14 лв. +0.00 2,05 лв. +0.00 1,11 лв. +0.00
България eu 2,11 лв. +0.00 2,11 лв. +0.00 1,03 лв. +0.00
Хърватия eu 2,67 лв. +0.00 2,62 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Кипър eu 2,42 лв. +0.00 2,45 лв. -0,01
Чехия eu 2,48 лв. +0.00 2,31 лв. +0.00 1,04 лв. +0.00
Дания eu 3,11 лв. +0.00 2,67 лв. +0.00
Естония eu 2,74 лв. +0.00 2,35 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
Финландия eu 3,17 лв. +0.00 2,87 лв. +0.00
Франция eu 2,99 лв. -0,01 2,80 лв. +0.00 1,71 лв. +0.00
Грузия 1,52 лв. +0.00 1,48 лв. +0.00 0,79 лв. +0.00
Германия eu 2,97 лв. +0.00 2,66 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Гърция eu 3,17 лв. +0.00 2,63 лв. +0.00 1,60 лв. +0.00
Унгария eu 2,41 лв. +0.00 2,42 лв. -0,01 1,51 лв. +0.00
Исландия 2,98 лв. +0.00 2,85 лв. +0.00
Ирландия eu 2,90 лв. +0.00 2,69 лв. -0,01 1,35 лв. +0.00
Италия eu 3,19 лв. +0.00 2,92 лв. +0.00 1,28 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 2,58 лв. +0.00 2,38 лв. +0.00 1,21 лв. +0.00
Литва eu 2,48 лв. +0.00 2,24 лв. +0.00 1,03 лв. +0.00
Люксембург eu 2,55 лв. +0.00 2,35 лв. +0.00 1,12 лв. +0.00
Северна Македония 2,16 лв. +0.00 1,92 лв. +0.00 0,93 лв. +0.00
Малта eu 2,63 лв. +0.00 2,37 лв. +0.00
Молдова 1,87 лв. +0.00 1,53 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Черна гора 2,56 лв. +0.00 2,26 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,64 лв. +0.00 2,94 лв. +0.00 1,64 лв. +0.00
Норвегия 3,21 лв. +0.00 2,97 лв. +0.00 1,58 лв. +0.00
Полша eu 2,30 лв. +0.00 2,27 лв. +0.00 1,01 лв. +0.00
Португалия eu 3,27 лв. +0.00 2,89 лв. +0.00 1,39 лв. +0.00
Румъния eu 2,18 лв. +0.00 2,16 лв. +0.00 1,03 лв. +0.00
Русия 1,11 лв. +0.00 1,10 лв. +0.00 0,59 лв. +0.00
Сърбия 2,57 лв. +0.00 2,64 лв. +0.00 1,38 лв. +0.00
Словакия eu 2,64 лв. +0.00 2,35 лв. +0.00 1,15 лв. +0.00
Словения eu 2,33 лв. +0.00 2,43 лв. +0.00 1,30 лв. +0.00
Испания eu 2,68 лв. +0.00 2,41 лв. +0.00 1,43 лв. +0.00
Швеция eu 3,11 лв. +0.00 3,17 лв. +0.00 2,15 лв. +0.00
Швейцария 2,95 лв. +0.00 3,05 лв. +0.00 1,64 лв. +0.00
Турция 1,47 лв. +0.00 1,37 лв. +0.00 0,83 лв. +0.00
САЩ 1,29 лв. -0,01 1,40 лв. +0.00
Украйна 1,73 лв. +0.00 1,63 лв. +0.00 0,93 лв. +0.00
Великобритания eu 2,90 лв. +0.00 2,96 лв. +0.00 1,47 лв. +0.00