Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,58 лв. +0.00 2,55 лв. +0,01 0,91 лв. +0.00
Андора 2,43 лв. +0.00 2,08 лв. -0,01
Армения 1,59 лв. +0,01 1,52 лв. +0,01 0,68 лв. +0.00
Австрия eu 2,59 лв. -0,01 2,45 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Беларус 1,39 лв. +0,01 1,39 лв. +0,01 0,74 лв. +0.00
Белгия eu 3,10 лв. +0.00 3,10 лв. +0,01 1,37 лв. +0,03
Босна и Херцеговина 2,27 лв. -0,01 2,16 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
България eu 2,27 лв. +0.00 2,26 лв. +0.00 1,17 лв. +0.00
Хърватия eu 2,84 лв. -0,01 2,75 лв. +0,01 1,41 лв. +0,03
Кипър eu 2,54 лв. -0,01 2,57 лв. -0,01
Чехия eu 2,59 лв. -0,01 2,42 лв. -0,01 1,13 лв. +0.00
Дания eu 3,25 лв. +0.00 2,83 лв. +0,01
Естония eu 2,85 лв. +0.00 2,42 лв. +0,01 1,36 лв. -0,01
Финландия eu 3,37 лв. +0.00 2,99 лв. +0.00
Франция eu 3,15 лв. +0.00 2,90 лв. +0.00 1,72 лв. +0.00
Грузия 1,65 лв. +0.00 1,55 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Германия eu 3,10 лв. +0.00 2,75 лв. +0,01 1,45 лв. -0,01
Гърция eu 3,31 лв. +0.00 2,72 лв. -0,01 1,74 лв. +0.00
Унгария eu 2,52 лв. -0,01 2,51 лв. -0,01 1,54 лв. -0,01
Исландия 3,08 лв. -0,02 2,91 лв. +0.00
Ирландия eu 3,01 лв. -0,01 2,80 лв. -0,01 1,35 лв. +0.00
Италия eu 3,31 лв. -0,01 3,01 лв. -0,01 1,34 лв. -0,01
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 2,58 лв. -0,05 2,38 лв. -0,05 1,34 лв. +0.00
Литва eu 2,57 лв. -0,01 2,35 лв. -0,01 1,33 лв. +0.00
Люксембург eu 2,68 лв. -0,01 2,48 лв. +0,02 1,31 лв. -0,01
Северна Македония 2,32 лв. +0.00 1,99 лв. -0,01 1,24 лв. +0,02
Малта eu 2,62 лв. -0,01 2,37 лв. +0.00
Молдова 1,97 лв. -0,01 1,58 лв. -0,01 1,22 лв. +0.00
Черна гора 2,72 лв. +0.00 2,37 лв. +0.00 1,31 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,78 лв. +0.00 3,06 лв. +0.00 1,76 лв. +0,01
Норвегия 3,22 лв. -0,01 3,00 лв. +0,02 1,57 лв. +0.00
Полша eu 2,45 лв. -0,02 2,35 лв. -0,01 1,19 лв. -0,01
Португалия eu 3,37 лв. -0,01 2,98 лв. +0.00 1,52 лв. -0,01
Румъния eu 2,08 лв. +0.00 2,07 лв. +0.00 1,05 лв. -0,01
Русия 1,15 лв. +0.00 1,13 лв. -0,01 0,69 лв. +0.00
Сърбия 2,69 лв. +0.00 2,70 лв. -0,01 1,52 лв. +0.00
Словакия eu 2,78 лв. +0.00 2,49 лв. +0.00 1,34 лв. +0.00
Словения eu 2,50 лв. +0.00 2,55 лв. +0.00 1,46 лв. +0.00
Испания eu 2,80 лв. -0,01 2,49 лв. -0,01 1,53 лв. -0,01
Швеция eu 3,22 лв. -0,01 3,43 лв. -0,01 2,30 лв. -0,02
Швейцария 3,02 лв. +0.00 3,08 лв. +0.00 1,70 лв. -0,01
Турция 1,50 лв. -0,02 1,41 лв. -0,01 0,97 лв. -0,01
САЩ 1,39 лв. +0.00 1,49 лв. +0.00
Украйна 1,88 лв. +0,01 1,77 лв. +0.00 1,10 лв. +0.00
Великобритания eu 3,08 лв. -0,01 3,13 лв. -0,01 1,53 лв. -0,01