Класация по области за 8 април 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Литва

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Šiauliai

-0,73¢

-1,30¢

-0,15¢

-2,188

2 =

Panevėžys

-0,76¢

-0,53¢

-0,25¢

-1,535

3 =

Klaipėda

-0,64¢

-0,97¢

0,17¢

-1,441

4 =

Marijampolė

-0,75¢

0,14¢

-0,46¢

-1,073

5 =

Tauragė

0,43¢

-0,37¢

-0,58¢

-0,523

6 =

Kaunas

0,36¢

0,02¢

-0,10¢

0,277

7 +2

Telšiai

0,21¢

0,24¢

0,16¢

0,609

8 -1

Vilnius

0,39¢

0,05¢

0,18¢

0,619

9 -1

Alytus

-0,73¢

1,24¢

0,41¢

0,918

10 =

Utena

1,84¢

1,55¢

0,34¢

3,731


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.