Класация по области за 15 септември 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Литва

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Šiauliai

-0,86¢

-1,41¢

-0,30¢

-2,565

2 =

Marijampolė

-0,95¢

-0,10¢

-0,69¢

-1,736

3 =

Panevėžys

-0,48¢

-0,51¢

-0,59¢

-1,582

4 +1

Tauragė

-0,06¢

0,00¢

0,31¢

0,247

5 -1

Kaunas

0,09¢

0,15¢

0,09¢

0,333

6 +1

Vilnius

0,23¢

0,15¢

0,25¢

0,623

7 +1

Klaipėda

0,35¢

0,17¢

0,25¢

0,766

8 -2

Telšiai

0,05¢

0,82¢

0,03¢

0,906

9 =

Alytus

0,64¢

0,50¢

0,08¢

1,218

10 =

Utena

1,13¢

1,09¢

0,43¢

2,646


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.