Класация по области за 14 май 2022г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Литва

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +5

Alytus

-1,03¢

-0,23¢

0,09¢

-1,172

2 -1

Panevėžys

-0,16¢

-0,07¢

-0,88¢

-1,116

3 +1

Marijampolė

-1,64¢

0,07¢

0,48¢

-1,091

4 -1

Šiauliai

-0,22¢

-0,62¢

-0,10¢

-0,943

5 +3

Vilnius

-0,11¢

-0,07¢

0,11¢

-0,064

6 -4

Telšiai

-0,68¢

0,77¢

-0,14¢

-0,044

7 =

Klaipėda

0,63¢

-0,72¢

0,12¢

0,031

8 -3

Kaunas

0,34¢

-0,16¢

0,03¢

0,211

9 +1

Tauragė

-0,74¢

1,77¢

0,47¢

1,503

10 -1

Utena

0,46¢

1,31¢

0,27¢

2,039


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.