Класация по области за 18 юни 2024г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Литва

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Utena

-1,11¢

-1,54¢

-0,93¢

-3,581

2 =

Šiauliai

-1,34¢

-0,10¢

-1,29¢

-2,738

3 =

Marijampolė

-0,34¢

-2,05¢

1,05¢

-1,332

4 +1

Kaunas

-0,06¢

0,04¢

-0,64¢

-0,658

5 -1

Panevėžys

-0,55¢

-0,41¢

0,37¢

-0,582

6 =

Vilnius

-0,23¢

-0,30¢

0,08¢

-0,459

7 =

Alytus

0,46¢

0,36¢

-0,58¢

0,237

8 =

Telšiai

0,52¢

0,36¢

-0,33¢

0,556

9 =

Klaipėda

0,52¢

0,04¢

0,64¢

1,192

10 =

Tauragė

0,31¢

0,32¢

2,57¢

3,197


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.