Класация по области за 14 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Литва

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Šiauliai

-0,75¢

-0,47¢

-0,10¢

-1,318

2 =

Marijampolė

0,13¢

-0,84¢

0,12¢

-0,586

3 =

Panevėžys

0,36¢

-0,71¢

-0,06¢

-0,399

4 =

Alytus

-0,85¢

0,16¢

0,31¢

-0,379

5 +3

Telšiai

-0,13¢

-0,05¢

-0,08¢

-0,251

6 -1

Klaipėda

-0,37¢

0,29¢

-0,09¢

-0,177

7 =

Kaunas

0,16¢

-0,11¢

0,02¢

0,076

8 -2

Vilnius

0,11¢

0,25¢

-0,00¢

0,361

9 =

Tauragė

-0,16¢

1,26¢

0,00¢

1,100

10 =

Utena

1,15¢

2,39¢

-0,06¢

3,478


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.