Класация по области за 15 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Литва

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Šiauliai

-0,68¢

-0,56¢

-0,10¢

-1,338

2 =

Marijampolė

0,20¢

-0,81¢

0,12¢

-0,484

3 +1

Alytus

-0,77¢

-0,02¢

0,31¢

-0,469

4 -1

Panevėžys

0,29¢

-0,54¢

-0,06¢

-0,304

5 +1

Klaipėda

-0,34¢

0,35¢

-0,09¢

-0,088

6 -1

Telšiai

-0,06¢

0,13¢

-0,08¢

-0,010

7 =

Kaunas

0,24¢

-0,14¢

0,02¢

0,117

8 =

Vilnius

0,20¢

0,15¢

-0,00¢

0,348

9 =

Tauragė

-0,09¢

1,11¢

0,00¢

1,029

10 =

Utena

1,21¢

2,47¢

-0,06¢

3,619


  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.